Monday, 16 July 2012

Akhlak Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Dan Balasan Menyakiti Ulama


Syekh Syu`aib seorang Khatib Masjid Al-Azhar di zaman Imam Al-Suyuti bercerita, ketika Imam Al-Suyuti sedang sakit menyebabkan kewafatannya, dia datang menjenguk Imam mujtahid ini. Ia mencium kakinya lalu meminta supaya Imam Suyuthi berkenan memaafkan kesalahan orang-orang ahli fiqh yang pernah menyakitinya.

Dengan tenang Imam Suyuthi menjawab : " Wahai saudaraku ... sebetulnya aku telah mengampuni mereka ketika kali pertama mereka menyakitiku. Aku menampakkan kemarahanku kepada mereka, lalu aku menulis bantahan untuk mereka. Semua itu aku lakukan supaya mereka tidak lagi berani menyakiti orang lain. "

Mendengar kelapangan hati Imam Suyuti, Syekh Shu`aib berkomentar : Memang inilah sudah aku sangka dari kebaikan tuanku. "

Walaupun Imam Suyuti memaafkan mereka tetapi mereka masih saja terkena bencana dari ALLAH SWT sebagai pelajaran kepada mereka serta orang lain.

Dalam hal ini Imam Al-Syo'roni bercerita : Aku pernah melihat seorang yang pernah memukul Imam Suyuti dengan terompah (sandal dari kayu) walaupun sudah dicuba oleh Allah kekafiran, dia masih tamak dengan dunia. Setiap kali dia melihat orang membawa ayam, gula, madu atau beras persis seperti orang gila dia selalu mengatakan : " Juallah barang ini padaku! " setelah dia mengambil barang tadi seperti merampas dia pergi bersembunyi dan tidak mahu membayarnya.

Setaip kali ditagih untuk membayar, selalu saja ia mencari-cari alasan untuk menundanya. sehingga si empunya barang bosan untuk menagihnya, maka si tamak ini akan memikul tanggungan dosa yang jauh  lebih besar dan berat kelak di hari kiamat .. dan ketika orang menyakiti Imam kita ini meninggal tiada seorang pun yang mengiringinya. Balasan orang yang menyakiti pewaris-pewaris Nabi kekasih Allah adalah berlaku di dunia lagi apatah lagi di akhirat!

semoga Allah memelihara kita daripada menyakiti ulama .

Sunday, 8 July 2012

The Friends of Allah - Imam Jalaluddin Al-Suyuti


"Berhati-hati, Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak takut, tidak akan berdukacita." Surah Al-Yunus, 10:62-63

Dalam persatuan dengan Projek Naushahi, https://www.facebook.com/TheFriendsOfAllah adalah satu siri bulanan wacana yang bertujuan untuk membantu mendidik dan memaklumkan kepada orang tentang Saints Islam yang sebenar, orang-orang yang telah berkorban segala-galanya demi Allah SWT dan Rasul-Nya (Salla Allahu Ta'ala Alaihi wa sallam).

Ustad asrar Rashid (Birmingham) bercakap tentang sarjana terpelajar besar dan mujaddid Imam Jalaluddin al-Suyuti . Mengetahui lebih lanjut mengenai kehidupan dan masa; termasuk karya-karya beliau, keajaiban, pelajar beliau, dan cara , sila klik  link video dibawah :)

klik link ni dan LIKE . Banyak video berguna di sini . 

Saturday, 7 July 2012

SARH AL-SUDUR BISRH HAALIL MAUTA WAL QUBUR


AL- HAFIDZ JALALUDDIN ABDUL RAHMAN AS-SUYUTY. 

Dalam kitab Ini Imam Suyuti memberitahu jamhur ulama’ mengatakan sampai pahala kepada si mati kecuali imam Syafie. Imam Syuyuti mengatakan ulama’-ulama’ Asy-Syafi’yyah pula mentafsirkan kata-kata Imam Syafiey dengan mengatakan bahawa jika dibaca doa untuk disedekahkan pahala kepada si mati adalah sampai pahala jua

Sunday, 1 July 2012

Kumpulan kitab Imam Suyuti


Maktabah imam Suyuthi, program berisi kumpulan kitab-kitab karangan Imam Suyuthi atau Jalaluddin as-Suyuthi (bahasa Arabجلالالدينالسيوطي) (lengkap: Abdul-Rahman bin Kamal al-Din AbiBakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi as-Syafi`i al-Ash`ari; lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H)) adalah ulama dan cendekiawanmuslim yang hidup pada abad ke-15 di KairoMesir.
Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini, Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi.Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan akumenghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru.Semasa hidupnya, beliau menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam dan lainnya.Salah satu kitabnya yang terkenal adalahTafsir al-Jalalayn yang ditulis bersama Jalal al-Din al-Mahalli. (Wikipedia)
Kitab-kitab yang tercakup dalam progam ini adalah ;
- أسرارالكون
-
إسعاف المبطأ برجال الموطأ [موافق للمطبوع]
-
الشماريخ في علم التاريخ [موافق للمطبوع]
-
ذي لطبقات الحفاظ [موافق للمطبوع]
-
أسماءالمدلسين [موافق للمطبوع]
-
الإتقان في علوم القرآن [موافق للمطبوع]
-
الازدهار في ماعقده الشعراء من الأحاديث و الآثار
-
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية [موافق للمطبوع]
-
عقودالزبرجدعلىمسندالإمام أحمد في إعراب الحديث [موافق للمطبوع]
-
الأمرب الاتباع والنهي عن الابتداع
-
التبري من معرةالمعري
-
الحب ائك في أخبارالملائك
-
اللمعة في خصائص الجمعة [موافقللمطبوع]
-
الدرالمنثو رفي التأويل بالمأثور
-
الدررالمنتثرة في الأحاديث المشتهرة
-
الديب اجعلىصحيح مسلم بن الحجاج [موافق للمطبوع]
-
الغرر فيفض ائلعمر
-
اللمع في أسباب ورود الحديث [موافق للمطبوع]
-
المزهر
-
المهذب في ماوقع في القرآن من المعرب
-
تاريخ الخلفاء   [موافق للمطبوع]
-
بدائع الزهور في وقائع الدهور
-
بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال
-
بشرى الكئيب بلقاء الحبيب
-
تدريب الراوي فيشرح تقريب النووي [موافق للمطبوع]
-
مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة [موافق للمطبوع]
-
أسرا رترتيب القرآن [موافق للمطبوع]
-
تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
-
تمهيدالفرشفي الخصال الموجبة لظل العرش
-
تنويرالحوالكشرح موطأ مالك [موافقللمطبوع]
-
حسن المحاضرة في أخبارمصروالقاهرة
-
صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم
-
طبقات المفسرين
-
لبال لباب في تحريرالأنساب
-
لباب النقول في أسباب النزول [موافق للمطبوع]
-
مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين
-
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن
-
مما رواه الأساطين في عدم المجيءإلىالسلاطين
-
نزهةالجلساء في أشعارالنساء
-
نظم العقيان في أعيان الأعيان